Schrijf hier in!

Uitnodiging werkvergadering // cybercriminaliteit // vrijdag 24 juni 2022.

VZW IVJEB is een koepelvereniging voor Advocaten, Accountants, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen. Zij organiseert driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen die elk van de deelnemende beroepsverenigingen aanbelangen. Met dit initiatief wil het bestuur van de vzw een ontmoetingsplaats creëren voor de juridische en economische beroepen. Bedoeling is om deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen.

Spreker:

We verwelkomen dan Tim DE COEN, die ons zal komen spreken over een onderwerp waarmee ieder van ons van ver en soms wel al van beangstigend dichtbij mee werd geconfronteerd : CYBERCRIMINALITEIT

Inschrijving (administratief):

Inschrijven voor de werkvergadering is voortaan enkel mogelijk onderstaand formulier : 


en is evenwel pas definitief na ontvangst van de betaling.

Inschrijving (betaling):

Deelname in de kosten: 75 € per persoon all- in. Dank om over te schrijven, ten laatste vier werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IBAN: BE50 2930 5176 5218. Bij de betaling graag vermelding van de naam/namen van de personen die inschrijven om misverstanden te vermijden.
Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet aanwezig kan zijn, dan moet u dit via mail minstens vier werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) meedelen (leen.deboitselier@moore.be)
Alleen dan zal het bedrag van de inschrijving worden terugbetaald.

Programma:

 

Wij zullen u graag verwelkomen.
Namens de Raad van Bestuur,

Martine Verkest
Voorzitter

Tom De Smet
Secretaris

Guy De Coen
Penningmeester

Peter Verschelden
Past voorzitter

Lode Haspeslagh
Past voorzitter

Johan De Doncker
Past voorzitter

Marcel Verschelden
Erevoorzitter