Schrijf hier in!

Eerste post corona werkvergadering // vrijdag 10 september 2021 – Juridische, economische en belastingtechnische aspecten van elektrische wagens anno 2021 – 2026.

VZW IVJEB is een koepelvereniging voor Advocaten, Accountants, Boekhouders, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen. Zij organiseert driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen die elk van de deelnemende beroepsverenigingen aanbelangen.
Met dit initiatief wil het bestuur van de vzw een ontmoetingsplaats creëren voor de juridische en economische beroepen. Bedoeling is om deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen.

Plaats en locatie:

De volgende werkvergadering gaat door op vrijdag 10 september 2021, zoals steeds in het kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te 9080 Lochristi (www.kasteelvansaffelaere.com).
Wij nodigen u graag uit op deze bijeenkomst, die ons de kans zal geven elkaar opnieuw in aangename omstandigheden te ontmoeten.

Spreker:

We verwelkomen Dimitri Lemaire- directeur Tax & Legal services ( Moore ) als gastspreker , hij zal spreken over : Juridische, economische en belastingtechnische aspecten van elektrische wagens anno 2021 – 2026

Thema van de uiteenzetting:

Juridische, economische en belastingtechnische aspecten van elektrische wagens anno 2021 – 2026

Inschrijving (administratief):

Inschrijven voor de werkvergadering is voortaan enkel mogelijk onderstaand formulier : 


en is evenwel pas definitief na ontvangst van de betaling.

Inschrijving (betaling):

Deelname in de kosten: 75 € per persoon all in. Dank om over te schrijven, ten laatste vier werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IBAN: BE50 2930 5176 5218. Bij de betaling graag vermelding van de naam/namen van de personen die inschrijven om misverstanden te vermijden.
Indien u door onvoorziene omstandigheden echt niet aanwezig kan zijn, dan moet u dit via mail minstens vier werkdagen op voorhand (ten laatste op maandag) meedelen (julie.dheer@moore.be)
Alleen dan zal het bedrag van de inschrijving worden terugbetaald.

Programma:

Ontvangst werkvergadering met aperitief: 11.45 uur.
Start voordracht: 12.30 uur STIPT (gevolgd door een werklunch).
Einde werkvergadering: ± 14.30 uur

Voor de advocaten zijn er 2 juridische opleidingspunten in aanvraag.

Wij zullen u graag verwelkomen.
Namens de Raad van Bestuur,

Martine Verkest
Voorzitter

Tom De Smedt
Secretaris

Guy De Coen
Penningmeester

Peter Verschelden
Past voorzitter

Lode Haspeslagh
Past voorzitter

Johan De Doncker
Past voorzitter

Marcel Verschelden
Erevoorzitter