Schrijf hier in!

Het bestuur van de koepelvereniging VZW IVJEB (disciplines Advocaten, Accountants, Boekhouders, Bedrijfsrevisoren, Gerechtsdeurwaarders en Notarissen) organiseert, zoals u weet, driemaandelijks een vormingssessie over onderwerpen met raakpunten in de diverse materies.

Wij nodigen u bijgevolg uit op de eerstvolgende werkvergadering die doorgaat op vrijdag 1 maart 2019 in het kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te 9080 Zaffelare (Lochristi).

Route :www.kasteelvansaffelaere.com

Wij nodigen u uit op deze bijeenkomst, die tevens een ontmoetingsplaats creëert voor de vier diverse  juridische  en economische beroepen. Het ligt in de bedoeling met onze vereniging, deze beroepen dichter naar elkaar te laten groeien en de samenhorigheid te bevorderen.

Wij zullen als gastspreker verwelkomen dhr. Frank MARYNS, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België

Met als thema :   Het hybride statuut van de gerechtsdeurwaarder, voor- en nadelen ?” : de procedure van de collectieve schuldenregeling zal bovendien uitvoerig aan bod komen.

Deelname in de kosten: 65,00 € per persoon, over te schrijven, ten laatste acht werkdagen voor de geplande activiteit, op rekening van onze vereniging: IVJEB, Markt, Dendermonde n° 293-0517652-18 (IBAN : BE50 2930 5176 5218, BIC : GEBA BE BB).  Bij de betaling graag vermelding van de naam/namen van de personen die inschrijven om misverstanden te vermijden.

Inschrijven voor de werkvergadering is voortaan via dit formulier en is evenwel pas definitief na ontvangst van de betaling.


 
Ontvangst  werkvergadering met het aperitief: 11.45 uur met gezellige kennismaking en nieuwsuitwisseling

Start voordracht: 12.30 uur  STIPT gevolgd door een  werklunch

Einde werkvergadering : ± 14.30 uur

 

Wij zullen u heel graag verwelkomen.

Namens de Raad van Bestuur,

Peter Verschelden, voorzitter
Lode Haspeslagh, past voorzitter
Johan Dedoncker, past voorzitter
Guy De Coen, penningmeester
Martine Verkest, secretaris
Marcel Verschelden, erevoorzitter