Onze organisatie

De v.z.w. IVJEB groepeert in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde een aantal juridische en economische beroepsorganisaties. met name : de Bali van Advocaten van het Arrondissement Dendermonde, de Vereniging van Economische Vrije Beroepen (accountants, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten en boekhouders), de Notarissen van het gerechtelijk Arrondissement Dendermonde en de Arrondissementskamer van de Gerechtsdeurwaarders te Dendermonde.

Doelstelling

Oprichting

De Interprofessionele vereniging van accountants (en bedrijfsrevisoren), advocaten en notarissen van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde werd opgericht op 21/01/94. Het lag en ligt in de bedoeling deze vrije beroepsbeoefenaars nauwer met elkaar te laten samenwerken, zonder hun onafhankelijkheid te verliezen, om zodoende de aangeboden diensten kwalitatief te kunnen verbeteren.

Hoog kwalitatief niveau

De complexiteit van de wetgeving en van het ganse maatschappelijke verkeer, vereist wettelijk erkende beroepsbeoefenaars van hoog kwalitatief niveau. De juridische en economische beroepsbeoefenaars staan elkaar technisch bij, binnen deze interprofessionele vereniging, op een onafhankelijke en niet juridisch gestructureerde wijze. Zo zal bij een overdracht of fusie van een onderneming op de eerste plaats de boekhouder een correcte boekhouding voeren en voorleggen, de accountant als adviseur van de onderneming de aangepaste organisatie uitwerken voor de firma, de belastingconsulent de fiscale consequenties becijferen en onderzoeken, de bedrijfsrevisor de nodige controles en attesteringen uitvoeren, de advocaat alle juridische consequenties onderzoeken en de overeenkomst opstellen en de notaris alles bezegelen in een authentieke akte. En verder hopen dat de deurwaarder bij betrokken cliënt niet moet langskomen. Alles verloopt uiteraard niet in de hiervoor beschreven volgorde, vermits voornoemde beroepsbeoefenaars van bij het begin in één team elk op hun terrein beschikbaar staan. Het spreekwoord ‘schoenmaker blijf bij uw leest’ is hier meer dan ooit toepasbaar.
Orde van Advocaten balie Dendermonde

All rechten voorbehouden ©IVJEB  2024 | Site design en development : Nonius Grafisch  © 2023