4 disciplines zijn aangesloten bij de V.Z.W. Interprofessionele Vereniging voor Juridische en Economische Beroepen, afgekort IVJEB. Maatschappelijke zetel : Grote Markt 17, 9200 Dendermonde

Organisatie

DE DISCIPLINES

  • VEVB – Vereniging van de Economische Vrije Beroepen,
  • De Orde van Advocaten balie Dendermonde,
  • De Kamer van de Notarissen van het Gerechtelijk arrondissement Dendermonde, en de
    Arrondissementskamer van Gerechtsdeurwaarders van het Gerechtelijk arrondissement
    Dendermonde’,

… hebben hun eigen tuchtoverheden en beroepsorganisatie die waken over
de respectievelijke vrije beroepen.

Het IVJEB is een vereniging waar de vier voornoemde leden als organisatie van het vrije beroep zijn aangesloten, het welk een coördinerende rol vervult tussen onderscheiden disciplines.
Het IVJEB heeft tot doel de samenhorigheid tussen de beoefenaars van voornoemde juridische en economische beroepen te bevorderen, door samenkomsten,seminaries te organiseren en beroepswijsheden uit te wisselen.
Het bestuur van IVJEB beheert en organiseert deze activiteiten , het tracht hierbij de doelstelling zoals ze door de stichters in 1994 is vastgelegd te realiseren.

All rechten voorbehouden ©IVJEB  2024 | Site design en development : Nonius Grafisch  © 2023